1. Etusivu
 2. Artikkelit
 3. Onko uusiutuva energia aina ympäristöystävällistä sähköä?

Onko uusiutuva energia aina ympäristöystävällistä sähköä?

Uusiutuva energia kasvattaa osuuttaan sähköntuotannosta. Onko uusiutuva sähkö synonyymi ympäristöystävälliselle sähkölle? Asia ei ole ihan näin yksioikoinen. 

Uusiutuva energia on ekologista sähköä, mutta myös uusiutuvilla tuotantotavoilla on ympäristövaikutuksia. Ja toisaalta ydinvoima ei tuota haitallisia päästöjä, vaikka se onkin uusiutumatonta energiaa. 

Älä huoli, jos pää on nyt vähän pyörällä. Käymme tässä artikkelissa läpi uusiutuvan energian tuotantotavat, eri energialähteiden ympäristövaikutuksia sekä mielipiteitä jakavan ydinvoiman aseman ympäristöystävällisenä sähkön tuotantotapana.

 

Sisältö

 • Mitä on uusiutuva energia?
 • Mitä on uusiutumaton energia?
 • Tuulivoima ja sen tuotanto Suomessa
 • Vesivoima ja sen tuotanto Suomessa
 • Aurinkovoima ja aurinkopaneelien suosion kasvu
 • Ydinvoima – uusiutuvaa vai ei? 
 • Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? 

 

Uusiutuva energia

Uusiutuva energia tuotetaan muilla kuin fossiilisilla lähteillä. Nimensä mukaisesti se uusiutuu, eli se ei ole riippuvaista rajallisista fossiilisista resursseista, kuten öljystä tai kivihiilestä.

Joskus uusiutuvan ja uusiutumattoman energian rajanveto on vaikeaa, sillä esimerkiksi turve kyllä uusiutuu, mutta niin hitaasti, että sitä ei pidetä uusiutuvana energiamuotona. 

Motivan listaamia uusiutuvia energialähteitä ovat:

 • tuulivoima
 • aurinkovoima
 • vesivoima
 • geoterminen energia 
 • ympäristön energia (ilma, pintavesi, jätevesi)
 • vuorovesi- ja aaltoenergia ja muu valtamerienergia
 • biomassa sekä kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasu. 

Sähköntuotannon yhteydessä uusiutuvaa energiaa voidaan kutsua myös vihreäksi sähköksi, sillä uusiutuvat energialähteet ovat ympäristöystävällisempiä kuin uusiutumattomat. Tämä ei tarkoita, etteikö myös uusiutuvalla sähköllä olisi ympäristövaikutuksia. Pureudutaan niihin tarkemmin myöhemmin eri tuotantotapojen yhteydessä. 

 

Vihreä sähkösopimus sisältää uusiutuvaa energiaa (ja joskus myös ydinvoimaa)

Jos haluat suosia ympäristöystävällistä sähköä, kannattaa tehdä vihreä sähkösopimus. Sähköyhtiöt päättävät itse, miten ne muotoilevat vihreät sähkösopimukset. Vihreä sähkö voi olla erillinen lisäpalvelu, jonka voit valita sopimukseesi (näin meillä Hehkulla) tai se voi olla paketoitu valmiiksi sopimukseen ja sen hintaan. Hehkun tarjoama vihreä sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa, joka on varmennettu alkuperätakuin.

Vihreän sähkön hinta on yleensä hieman korkeampi kuin sekasähkön. Kun sähköyhtiö myy uusiutuvaa energiaa, sitoutuu se ostamaan vastaavan määrän alkuperätakuita. Tästä koituu sille kustannuksia.

Kiinnitä huomiota sähkön alkuperään

Huomioi, että vihreä sähkö voi viitata sähkösopimuksessa eri asioihin:

 • tuotantotapoihin kuuluu uusiutuvien energiamuotojen lisäksi ydinvoima (tätä voidaan kutsua esimerkiksi fossiilittiomaksi tai hiilidioksidi­päästöttömäksi energiaksi)
 • tuotantotavat ovat kokonaan uusiutuvia
 • kyseessä on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia.

Ja tässä vaiheessa kuulee monesti vanhan sutkautuksen: jos teen vihreän sähkösopimuksen, tuleeko sieltä tuulivoimalasta erilliset linjat minun pistorasiaani?

Ei tule. Periaatteessa jokaisesta pistorasiasta tulee sitä samaa sähköä. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö vihreällä sähkösopimuksella olisi virkaa. 

Kun sähköyhtiö myy sinulle uusiutuvaa sähköä, se sitoutuu hankkimaan alkuperätakuita, jotka todentavat sen hankkiman sähkön alkuperät. Eli sähköyhtiön myymästä kokonaissähköstä vähintään sen verran pitäisi olla uusiutuvaa energiaa kuin sen asiakkaat ovat sitä ostaneet.

Siispä mitä enemmän suomalaiset uusiutuvaa energiaa ostavat, sitä enemmän sähköyhtiöt hankkivat alkuperätakuita ja sitä enemmän uusiutuvan energian tuotantoon sijoitetaan ja sitä enemmän uusiutuvaa sähköä tuotetaan.

Vinkki! Hehkun asiakkaana voit valita mihin tahansa sähkösopimukseen uusiutuvan energian lisäpalveluna. Tutustu täältä sähkösopimuksiimme.

EKOenergia on sertifioitua ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa

Miten EKOenergia eroaa muista vihreistä sähkösopimuksista ja uusiutuvasta energiasta? 

EKOenergia on ympäristömerkki, jonka myöntää Suomen luonnonsuojeluliitto. Se on osa kansainvälistä sertifiointiohjelmaa. 

EKOenergia-sertifioitu sähkö on tuotettu ympäristöystävällisesti uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuulivoimalla. Tuotannossa on siis otettu esimerkiksi huomioon ympäröivä luonto, kuten alueen eläimistö. Esimerkiksi tuulivoimalat eivät häiritse alueen lintuja. 

 

Uusiutumaton energia

Entäs sitten uusiutumaton energia? Mitä tuotantotapoja siihen kuuluu? 

Uusiutumatonta energiaa ovat:

 • fossiiliset energialähteet, kuten kivihiili, maaöljy ja maakaasu 
 • ydinvoima
 • turve.

Toisin kuin uusiutuva energia, uusiutumattomat lähteet tulevat jossain vaiheessa loppumaan. Esimerkiksi turve kyllä uusiutuu, mutta sen uusiutumisvauhti on niin hidas, ettei sitä luokitella uusiutuvaksi energiaksi.

Fossiiliset energialähteet eivät ainoastaan uusiudu äärimmäisen hitaasti, vaan niiden poltto energiaksi myös aiheuttaa paljon päästöjä. Siksi niiden käyttöä pyritään vähentämään.

Tuulivoima kasvattaa suosiotaan 

Tuulivoima on päästötöntä uusiutuvaa energiaa. Tuulienergia on edullista, ja tuulivoimatuotantoon onkin panostettu viime vuosina runsaasti. 

Tuulivoimalat rakennetaan yleensä ryhmittäin tuulivoimapuistoiksi, jossa sijaitsee useampi tuulivoimala. Tuulivoimaloita rakennetaan sekä merelle että maalle, ja Suomessa suurin merituulivoimaloiden keskittymä on Pohjanlahden rannikolla.

Tuulivoiman hyötyjä ovat edullisuus, rakentamisen nopeus ja päästöttömyys. Kun tuulivoimala on rakennettu, ei tuulisähkön tuotanto aiheuta päästöjä ja tuulienergiaa on saatavilla käytännössä loputtomasti.

Tuulisähkön heikkoutena on sen riippuvuus sääolosuhteista: kun ei tuule, ei tuulivoimaakaan ole tarjolla. Vaikka tuulivoiman kokonaiskapasiteetti olisi teoriassa suuri, täysiin lukuihin päästään harvoin. Siksi tuulivoiman rinnalle tarvitaan myös muita sähkön tuotantotapoja, joilla sähkön tarve täytetään myös silloin, kun sää on tyyni. 

Tuulivoima Suomessa on kovassa kasvussa 

Tuulivoiman kapasiteetti on kasvanut viime vuosina Suomessa merkittävästi. Motivan mukaan vuonna 2022 tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi peräti 42 % ja sillä katettiin 14 % Suomen kokonaissähkönkulutuksesta.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa oli vuoden 2022 loppuun mennessä 1 393 käytössä olevaa tuulivoimalaa. 

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Vaikka tuulivoima itsessään on päästötöntä, on sillä kuitenkin joitakin ympäristövaikutuksia. 

 • Voimalan rakentamisesta aiheutuu paikallisia haittoja.
 • Voimalasta voi aiheutua meluhaittoja. 
 • Maisemahaitat: korkeat tuulivoimalat erottuvat väistämättäkin maisemasta.
 • Voimaloiden kierrätyksen haasteet elinkaaren lopuksi.
 • Haitat alueen luonnolle, kuten vaikutukset lintujen pesintään ja ravinnon etsintään. 

 

Vesivoima – hyvät ja huonot puolet 

Vesivoima on päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. Toisin kuin tuulivoima, vesivoima ei ole riippuvainen juuri sen hetken sääolosuhteista. Näin vesivoimaa voidaan käyttää niin sanottuna säätövoimana: vesisähköä voidaan tuottaa silloin, kun muu sähköntuotanto on pientä. 

Vesisähkön tuotanto on kuitenkin jossain määrin riippuvainen vesiolosuhteista. Jos sää on ollut pitkään hyvin vähäsateinen, eivät vesialtaat pääse täyttymään ja näin myös vesisähkön tuotanto on vähäisempää. 

Vesivoiman hyviä puolia ovat:

 • päästöttömyys, eli vesisähkön tuotannosta ei aiheutu kasvihuonepäästöjä
 • uusiutuvuus, eli kunhan vettä virtaa, sähköä on tarjolla 
 • luotettava säätövoiman lähde
 • vesisähkön tuotannosta ei synny jätettä.

Vesivoiman haitat

Monien hyvien puolien lisäksi vesivoimalla on myös haittoja. Ne ovat lähinnä paikallisesti ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia:

 • vesivoimala voi haitata kalojen vaellusreittejä
 • vesivoimalan mahdollinen tekoallas jättää alleen maa-alueen ja sen eliöstön
 • tekoaltaan alle jäävät puut ja kasvisto voivat vapauttaa kasvihuonepäästöjä ilmakehään, mutta tämä on enemmänkin ongelma trooppisilla alueilla kuin Suomen viileissä oloissa. 

Vesivoima Suomessa

Suomessa on noin 250 vesivoimalaa. Energiateollisuuden mukaan vuonna 2022 noin vesivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta oli noin 16 prosenttia. 

Suomessa vesivoiman tulevaisuudessa ei näy merkittävää kasvua. Motivan mukaan suurimmat mahdollisuudet vesivoimaloille on jo Suomessa hyödynnetty. Mahdollisuutena on siis lähinnä laajentaa ja tehostaa nykyisten vesivoimaloiden toimintaa. Tällä hetkellä Suomessa kuumimmat uusiutuvan energian investointikohteet ovat kuitenkin tuulivoimassa ja aurinko­energiassa.

 

Aurinko­energia – paneelit löytyvät jo monen kodin katolta

Aurinko­energia kiinnostaa paljon sekä kuluttajia että suuremman luokan sähköntuottajia. 

Suomessa aurinkosähköä tuotetaan lähinnä pienessä mittakaavassa kotitalouksien, kiinteistöjen ja yritysten omiin tarpeisiin. Aurinkovoimalla ei tuoteta Suomessa vielä merkittäviä määriä sähköä, mutta sähköalalla kiinnostus aurinko­energiaa kohtaan on kasvanut ja suurempien aurinkosähköpuistojen rakentamista suunnitellaan.  

Viime vuosina yhä useampaan suomalaiseen kotiin on hankittu aurinkopaneelit. Vuonna 2021 nousuun lähtenyt sähkön hinta on kiihdyttänyt kuluttajien suunnitelmia hankkia omat aurinkopaneelit. Myös kasvava kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan lisää aurinkopaneelien suosiota.

Kotitalouksien aurinkopaneelien tuotantoa kutsutaan mikrototannoksi tai pientuotannoksi. Näin tuotettu aurinkosähkö menee kotitalouksien omaan sähkönkulutukseen. Jos paneeleista syntyy ylijäämäsähköä, sen voi myydä sähköyhtiölle. Lue täältä, miten aurinkosähkön myynti toimii. 

Ydinvoima ei uusiudu, mutta se on päästötöntä 

Ydinvoima ei ole varsinaisesti uusiutuvaa energiaa, sillä sen tuotantoon käytettävä uraani ei uusiudu. Mutta toisin kuin fossiilisten energialähteiden polttaminen, ydinvoiman tuotanto ei synnytä hiilidioksidipäästöjä. Siksi sitä on hyvä käsitellä tässä ympäristöystävällisen sähkön yhteydessä. 

Ydinvoimalla on vankat kannattajat ja vastustajat. Viime vuosien nousseet sähkönhinnat ja talven 2022–2023 sähkökriisi sai suomalaiset katsomaan ydinvoimaa uudelta kantilta. Vaikka kyseessä ei ole uusiutuva energia, on se kuitenkin vähäpäästöinen vaihtoehto fossiiliselle energialle. Ydinvoima toimii myös luotettava säätövoiman lähteenä silloin, kun tuulivoima ja muut energialähteet eivät riitä kattamaan sähkön kysyntää. 

Ydinvoima vs. tuulivoima

Ydinvoiman päästövaikutusten on arvioitu olevan suunnilleen samaa luokkaa tuulivoiman kanssa. Ympäristön kannalta molemmat ovat siis hyviä energialähteitä. Toisin kuin ydinvoima, tuulivoima on kuitenkin täysin uusiutuvaa energiaa. 

Ydinvoimaa ja tuulivoimaa ei pitäisi kuitenkaan ajatella vastakkaisina tuotantotapoina, vaan toisiaan täydentävinä energialähteinä. Tuulivoima on altis sääolojen vaihteluille, kun taas ydinvoima on hyvä säätövoiman lähde. Kun ei tuule, ydinvoima tilkitsee sähkön tarvetta. 

Suomessa ydinvoima tuottaa noin kolmanneksen sähköstä

Suomessa toimii viisi ydinreaktoria: kolme Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa. Muut reaktorit ovat olleet käytössä 1970- ja 1980-luvuilta lähtien, kun taas Olkiluoto 3 aloitti toimintansa joulukuussa 2021 monien viivästysten (ja lukuisten vitsien) jälkeen. Olkiluoto 3:n testaaminen saatiin päätökseen huhtikuussa 2023, ja siitä lähtien se on tuottanut sähköä säännöllisesti.

Vuonna 2022 ydinvoimalla katettiin 30 % Suomen sähkön kulutuksesta.

Ydinvoiman tulevaisuus näyttää Suomessa vahvalta

Suomessa ydinvoiman tulevaisuus näyttää vahvalta. Olkiluoto 3:n käyttöönoton jälkeen ydinvoiman osuus sähköntuotannosta kasvaa.

Toisaalta esimerkiksi Saksassa ollaan menty ydinvoiman osalta eri suuntaan, kun maassa päätettiin vuonna 2011 tähdätä kaikkien ydinvoimaloiden sulkemiseen. Tavoite toteutui huhtikuussa 2023, kun maan viimeiset ydinvoimalat suljettiin.

Viime vuosina pinnalla ovat olleet modulaariset pienreaktorit, joita pidetään joustavampinaa ratkaisuina suurten laitoskokonaisuuksien sijaan. Esimerkiksi Olkiluoto 3 rakentaminen oli suuri urakka, joka myöhästyi lopulta vuosilla. 

Moduuleista rakennettavat pienemmän tuotantokapasiteetin ydinvoimayksiköt olisivat nopeammin toteutettavissa, mutta tämä muutos vaatisi vielä työtä sääntelyn osalta. 

Mutta keskustelu ydinvoiman roolista ja tulevaisuudesta on ollut varsinkin vuosien 2022–2023 sähkökriisin aikaan positiivista, ja Energiateollisuuden kyselyn mukaan suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan oli vuonna 2022 historiallisen myönteistä. 

 

Ydinvoiman haitat

Ydinvoima ei tuota suoria kasvihuonepäästöjä, mutta sillä on silti erilaisia ympäristövaikutuksia ja muita haittoja. 

Merkittävämmät ydinvoiman haitat ovat:

 • voimalan rakentamisen paikalliset ympäristövaikutukset
 • voimalan jäähdytykseen käytetyn veden lämpövaikutukset meriveteen 
 • uraanin hankinta, rikastaminen ja loppusijoitus
 • onnettomuusriskit.

Vaikka onnettomuuden todennäköisyyttä modernissa ydinvoimalassa pidetään pienenä, Tšernobylin ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuksien jälkeen riskit ovat ihmisten mielissä.

Onko ydinvoima uusiutuvaa? 

Ydinvoima ei ole uusiutuvaa energiaa. 

Ydinvoiman ympäristöystävällisyydestä on käyty paljon keskustelua viime vuosina. Vaikka kyseessä ei ole varsinaisesti uusiutuva energialähde, on ydinvoima kuitenkin ympäristövaikutuksiltaan fossiilisia tuotantotapoja parempi vaihtoehto. Sähkön tuottaminen ydinvoimalla ei aiheuta suoria kasvihuonepäästöjä.

Suurimmat ympäristökysymykset liittyvät voimalan rakentamiseen, ydinvoimassa syntyvän käytetyn uraanin tuottamiseen, rikastamiseen ja loppusijoitukseen sekä ydinvoimalaonnettomuuden ympäristöriskeihin. 

Sähköyhtiöt saattavat tarjota sähkösopimuksen energialähteeksi fossiilitonta vaihtoehtoa, johon kuuluu uusiutuvien lähteiden lisäksi ydinvoima. Onko silloin kyseessä ympäristöystävällinen sähkö? Tämä on melkeinpä mielipidekysymys, ja kuluttaja saa tehdä omatuntonsa mukaan valintansa.

Esimerkiksi EU:n tasolla ydinvoiman roolista on käyty viime vuosina kiivasta keskustelua. Lopputuloksena EU:n kestävän kehityksen rahoituksen luokittelun mukaan ydinvoimaa pidetään ilmastonmuutosta hillitsevänä toimena. Näin ollen ydinvoimaa voi pitää ekologisena vaihtoehtona.

Mikä on sähkön alkuperätakuu?

Sähkön alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, jolla sähkönmyyjä todentaa myymänsä sähkön alkuperän.

Jos sähköyhtiö myy uusiutuvaa energiaa tai ydinvoimaa, sen tulee hankkia vastaava määrä uusiutuvan energian tai ydinvoiman alkuperätakuita. Sähköyhtiö ei siis voi väittää myyvänsä sinulle uusiutuvaa energiaa ellei se todenna sitä alkuperätakuilla. 

Käytännössä uusiutuvan energian tuottaja, esimerkiksi tuulivoimalan omistaja, saa alkuperäsertifikaatteja tuotantonsa verran. Se voi joko myydä tuotantonsa suoraan loppukäyttäjälle (kuten kuluttajille) tai myydä tuotantonsa ja alkuperätakuun sähkönmyyjälle, joka myy sen kuluttajalle. 

☀️ Sähkön käyttäjän kannalta olennaista on siis: sähkön alkuperätakuu todistaa, että sähköyhtiö todella hankkii uusiutuvaa energiaa, jos se myy asiakkailleen uusiutuvaa energiaa.

Alkuperätakuujärjestelmä on käytössä laajasti Euroopassa. Suomessa alkuperätakuiden myynnistä vastaa kantaverkkoyhtiö Fingridin omistama Finextra Oy, ja järjestelmän toimintaa valvoo Energiavirasto.  

Usein kysyttyä uusiutuvasta energiasta ja energialähteistä

Uusiutuva energia ja muut energialähteet

Mistä sähkö tulee?
Miten sähköä tuotetaan?
Mitä tarkoittaa vihreä sähkö?
Miten tuulivoima toimii?
Mitä on ydinvoima?
Miten vesivoima toimii?
Onko vesivoima uusiutuvaa?
Miten ydinvoima toimii?
Onko ydinvoima ympäristöystävällistä?
Mistä ydinvoima on peräisin?
Mikä on sähkön alkuperätakuu?

Tee vihreä sähkösopimus

Vertaa sähkösopimuksia, valitse sinulle paras ja valitse energialähteeksi uusiutuva energia. Myymämme vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua uusiutuvaa energiaa.

Vertaa sähkösopimuksia