Myyntiehdot kuluttaja-asiakkaille

2/2019

Sopimus sisältää sähköenergian myynnin. Sähkönsiirrosta vastaa paikallinen jakeluverkon haltija. Sähkönmyyntisopimukseen sovelletaan Hehku Energian myyntiehtoja, Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja, SME 2014, ja voimassa olevaa Sähkömarkkinalakia.

Sopimuksen voimassaolo

Sähkönmyyntisopimus alkaa tässä vahvistuksessa mainituin ehdoin, mikäli ette kahden (2) viikon kuluessa tilauksesta peruuta tekemäänne sopimusta tai huomauta sopimusvahvistuksen sisällöstä kolmen (3) viikon kuluessa sen lähettämisestä. Peruutuslomakkeen löydätte Hehku Energian kotisivulta tästä linkistä. Sopimuksen voi peruuttaa myös sähköpostilla tai puhelimitse. Määräaikainen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana määräaikaisuuden jälkeen. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa. Määräaikaisen sopimuksen purkamisesta määräaikaisuuden vielä ollessa voimassa veloitetaan asiakkaalta julkisen palveluhinnaston mukainen sopimusrikemaksu.

Laskutus

Sähköstä laskutetaan sopimuksen hintatietojen mukaan. Muut mahdolliset maksut julkisen palveluhinnaston mukaan.

Sähköstä laskutetaan valitun laskutusjakson aikana. Jos laskutusajankohtana mittaroitua kulutustietoa ei ole, se arvioidaan. Arviona käytetään kuukausikohtaista prosenttiosuutta paikallisen jakeluverkkoyhtiön ilmoittamasta käyttöpaikan vuosikulutusarviosta. Arvioitu laskutus tasataan toteutuneeseen todelliseen kulutukseen mittarilukemien mukaan. Jos lasku tulee kerran kuukaudessa, on eräpäivä 15. päivä eli keskellä kuukautta. Jos lasku tulee kahden tai kolmen kuukauden välein, on eräpäivä ensimmäisen kuukauden 15. päivä.

Poikkeustilanteet

Mikäli sopimuksen aloitus ei teknisistä syistä onnistu sopimuksella ilmoitetulle päivälle, varaamme oikeuden aloittaa sopimus mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Jos laskutusajankohtana ei ole saatavilla muuttuvahintaisen tuotteen vahvistettua hintatietoa, se arvioidaan. Tuotteen tyypistä riippuen arviona käytetään tuotteen viimeisintä vahvistettua hintatietoa tai sähkön Nasdaq Commodities -termiinihintoja. Arvioitu hinta tasataan toteutuneeseen hintatiedon vahvistuttua.

Viivästyskorko korkolain mukainen. Maksumuistutuksesta veloitamme julkisen palveluhinnastomme mukaan.

Muut ehdot

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimukseen sisältyvien palvelujen hintoihin huomioidaan välittömästä niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle muutosten vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti niistä tiedon saatuaan.

Myyjällä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja. Myyjän on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat. Myyjä voi oikaista toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaelementtejä ja sopimusehtoja ilmoittamalla tästä yhtä kuukautta etukäteen verkkosivuston hehkuenergia.fi tai Oma Hehku -palvelun kautta.

Sähkömarkkinadirektiivin 3 artiklan 16 kohdassa tarkoitettu energiankuluttajan tarkistuslista löytyy Energiaviraston verkkosivuilta.

Ilmoitukset sähkönjakeluhäiriöistä, mittarilukemista tai muista verkkopalveluun liittyvistä asioista tulee tehdä paikalliselle jakeluverkonhaltijalle. Mahdolliset valitukset ensisijaisesti [email protected] ja toissijaisesti kuluttajariitalautakuntaan.