Hintahistoria

Rento 24

Energian hinta toukokuu 2024 15,81 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2024 18,48 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2024 22,88 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2024 22,88 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2024 26,91 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2023 24,18 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2023 20,77 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2023 22,82 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2023 22,82 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2023 25,19 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta maaliskuu 2023 27,94 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta helmikuu 2023 61,88 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta tammikuu 2023 51,87 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta joulukuu 2022 52,02 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta marraskuu 2022 51,97 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2022 40,70 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2022 41,11 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2022 41,11 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2022 29,02 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2022 23,57 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2022 22,66 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2022 15,38 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2022 16,06 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2022 15,44 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2022 18,50 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2021 28,89 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2021 13,01 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2021 9,80 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2021 12,90 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2021 9,94 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2021 11,40 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2021 8,25 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2021 7,40 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2021 6,71 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2021 6,94 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2021 8,95 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2021 8,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2020 6,98 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2020 5,99 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2020 6,43 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2020 6,78 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2020 6,84 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2020 4,51 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2020 5,34 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2020 4,72 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2020 4,84 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2020 4,93 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2020 5,23 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2020 5,78 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2019 6,98 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2019 7,84 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2019 7,87 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2019 7,96 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2019 7,98 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2019 7,95 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2019 6,68 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2019 7,44 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2019 8,02 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2019 7,84 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2019 8,28 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2019 9,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2018 8,77 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2018 8,04 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2018 8,04 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2018 8,49 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2018 7,99 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2018 6,43 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2018 6,43 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2018 6,18 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2018 5,98 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2018 5,42 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2018 5,67 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2018 5,72 snt/kWh sis alv 24 %

 

Balance

Energian hinta toukokuu 2024 15,81 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2024 18,48 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2024 22,88 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2024 22,88 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2024 26,91 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2023 24,18 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2023 22,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2023 20,77 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2023 22,82 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2023 22,82 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2023 25,19 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta maaliskuu 2023 27,94 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta helmikuu 2023 61,88 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta tammikuu 2023 51,87 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta joulukuu 2022 52,02 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta marraskuu 2022 51,97 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2022 40,70 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2022 41,11 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2022 41,11 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2022 29,02 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2022 23,57 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2022 22,66 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2022 15,38 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2022 16,06 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2022 15,44 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2022 18,50 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2021 28,89 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2021 13,01 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2021 10,50 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2021 13,27 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2021 9,80 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2021 11,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2021 8,40 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2021 7,40 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2021 6,77 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2021 7,25 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2021 9,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2021 8,40 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2020 6,99 snt/kWh sis alv 24 %

 

GNP Markkina

Energian hinta helmikuu 2023 27,61 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta tammikuu 2023 44,66 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta joulukuu 2022  32,88 snt/kWh sis alv 10 %
Energian hinta marraskuu 2022  32,66 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2022  40,67 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2022  32,34 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2022  23,00 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2022  21,07 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2022  19,34 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2022  15,44 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2022  15,44 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2022  11,69 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta helmikuu 2022  22,34 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta tammikuu 2022 19,83 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta joulukuu 2021 13,01 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta marraskuu 2021 11,28 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta lokakuu 2021 12,62 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta syyskuu 2021 9,43 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta elokuu 2021 7,67 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta heinäkuu 2021 6,57 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta kesäkuu 2021 6,20 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta toukokuu 2021 5,95 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta huhtikuu 2021 5,60 snt/kWh sis alv 24 %
Energian hinta maaliskuu 2021 6,12 snt/kWh sis alv 24 %